УГОДА КОРИСТУВАЧА (УКР)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця угода (далі - Угода) укладається між Адміністрацією сайту www.produkty.in.ua (далі - Сайту) і додатку до нього Cat & Foods (далі - Додаток), і будь-яким фізичною особою (далі Користувач). Угода регулює порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей сайту і мобільного застосування, наданий Адміністрацією.

В цій угоді терміни мають таке значення:

o Оферта - публічна пропозиція Адміністрації, адресована будь-якій дієздатній фізичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі його додатки;

o Сайт - інтернет-сайт www.produkty.in.ua.

o Додаток- додаток Cat & Foods для мобільних пристроїв;

o Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, коли-небудь здійснила доступ до Сайту www.produkty.in.ua або додатком Cat & Foods.

o Рахунок / аккаунт - електронний кабінет Користувача, за допомогою якого він може здійснювати свою діяльність в рамках цієї Угоди. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;

o Реєстрація - процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм надає необхідну інформацію для використання сервісів. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів.

o Персональні дані - це відомості про фізичну особу, за допомогою яких ця особа може бути ідентифіковано;

o Адміністрація - юридична або фізична особа, яка є власником сайту www.produkty.in.ua і додатку Cat & Foods або представляє його інтереси.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом даної угоди є надання Адміністрацією послуг Користувачам на Сайті www.produkty.in.ua і додатку Cat & Foods на умовах, встановлених цим документом, всіх його невід'ємних частин.

2.2. Використання будь-яких послуг Сайту і Додатку означає, що Користувач вважається прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Угод, Користувач не має права використовувати послуги.

2.3. Ця Угода може бути змінена та / або доповнено Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Справжні правила є відкритим і загальнодоступним документом.

2.4. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті і в Додатку. Використання Користувачем матеріалів Сайту та Додатку після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття.

3. ОПИС ПОСЛУГ.

3.1. Сайт www.produkty.in.ua і додаток Cat & Foods надає Користувачеві наступні види послуг:

   - доступ до інформації про продукти з електронного каталогу,

   - доступ до довідкової інформації,

   - доступ до засобів пошуку та навігації,

   - надання Користувачам можливостей розміщувати свої думки, коментарі, відгуки, оцінки,

   - надання Користувачам можливостей обмінюватися  повідомленнями, ділитися інформацією через інші соціальні мережі,

   - інші види послуг (сервісів), які реалізуються в рамках Сайту і Додатку.

3.2. Під дію цієї Угоди потрапляють усі послуги, які функціонують в даний момент, а також будь-які інші наступні послуги та модифікації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Без створення Акаунта Користувач має право користуватися обмеженим набором послуг.

4.2. Після проходження процедури реєстрації, Користувач отримує право доступу до всіх ресурсів Сайту і Додатку, за винятком тих, які є, або будуть платними.

4.3. Після створення Акаунта Користувач має право користуватися послугами тільки за допомогою власного електронного адреси та пароля. У разі передачі даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис / акаунт може бути заблокований.

4.4. У разі виникнення проблемної ситуації, пов'язаної з використанням даного ресурсу, Користувач має право звертатися за допомогою до Адміністрації.

4.5. Користувач несе відповідальності за достовірність інформації наданої їм при реєстрації і заповнення профілю. Всі можливі наслідки, пов'язані з порушенням даного пункту, вважаються що виникли з вини Користувача, і він несе за це повну матеріальну відповідальність.

4.6. Проходячи процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних на умовах, передбачених в додатку до цієї Угоди (Політика конфіденційності).

4.7. Користувач зобов'язаний зберігати (не розголошувати третім особам) дані (логін, пароль) для доступу до свого Особистого кабінету. Користувач приймає на себе всі ризики настання негативних наслідків у разі втрати (розголошення, передачі кому-небудь) свого логіна і пароля, в результаті чого треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису Користувача.

4.8. Користувачам забороняється розміщення свідомо помилкової інформації, неприйнятного контенту (наприклад, матеріалів еротичного характеру або матеріалів з ненормативною лексикою), образливих висловлювань, в тому числі у відгуках, думках, діалогах.

4.9. Користувачам забороняється розміщення на Сайті інформації, що носить рекламний характер, містить посилання на інші ресурси, що порушує права третіх осіб.

4.10. Використання матеріалів Сайту і Додатку не допускається без згоди правовласників.

4.11. Користувачам забороняється використовувати будь-які програми, алгоритми, автоматичні пристрої для копіювання інформації та подальшого її використання.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

5.1. Адміністрація зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу всіх сервісів.

5.2. Адміністрація зобов'язується докладати всіх зусиль для надання допомоги Користувачам у разі виникнення проблемних ситуацій.

5.3. Адміністрація зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем через його особистий кабінет, а також направляти інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації.

5.4. Адміністрація не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація докладе всіх зусиль для усунення неполадок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

5.5. Адміністрація може проводити вибіркову премодерацію думок користувачів, а також залишених ними відгуків.

5.6. Адміністрація залишає за собою право заборонити Користувачеві доступ на Сайт і в Додаток, а також видалити або відключити його обліковий запис, з попередженням або без такого, в разі:

 порушення умов цієї Угоди;

 порушення правил використання сервісів, що надаються;

 порушення прав чи законних інтересів інших користувачів;

 надання будь-якої недостовірної інформації;

 здійснення Користувачем дій спричинили або здатних спричинити нанесення шкоди, в тому числі і ділової репутації Адміністрації;

 підозри Користувача в скоєнні шахрайських дій.

5.7. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту і Додатку, зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення, які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ.

6.1. Адміністрація не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в інформації, розміщеної Користувачами.

6.2. Адміністрація не несе відповідальності за поведінку (дії або бездіяльність) Користувача або третіх осіб у зв'язку з використанням доступних послуг.

6.3. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціоноване використання Особистого кабінету Користувача третіми особами в разі, якщо таке використання сталося з вини Користувача.

6.4. Адміністрація не несе відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань за даною Угодою, якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок надання Користувачем неповних або недостовірних даних.

6.5. Адміністрація не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань з надання доступу до послуг через непередбачені обставини непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т. д.)

6.6. Адміністрація не несе відповідальності за думки користувачів, коментарі, відгуки. Думка Адміністрації може не збігатися з позицією авторів, проте Адміністрація вживатиме всіх можливих заходів, щоб не допускати публікації матеріалів, які порушують чинне законодавство або права третіх осіб.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Адміністрація докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством за місцем розташування відповідача в судовому порядку.

7.2. Інформаційні повідомлення, призначені для користувачів, розсилаються на електронні адреси користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі реєстрації. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу, в будь-який момент, звернувшись до Адміністрації зі свого кабінету.

7.3. Адміністрації належать всі майнові авторські права на Сайт і Додаток, які є об'єктом права інтелектуальної власності.

8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту його першого доступу до матеріалів і послуг Сайту і Додатку.

8.2. Беручи угоду, Користувач зобов'язується виконувати його до моменту припинення використання послуг Сайту і Додатку.

8.3. Користувач погоджується і визнає, що внесені Адміністрацією зміни до цієї Угоди набирають чинності автоматично без укладення будь-яких додаткових угод

8.4. Користувач має право припинити свою реєстрацію в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Адміністрації і пояснення причин.

8.5.В разі якщо Адміністрацією були внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту і Додатку. Факт не припинення використання сервісів є підтвердженням згоди Користувача з новою редакцією Угоди.

8.6. Розірвання Угоди з боку Адміністрації може статися у випадках передбачених п. 5.6. цієї Угоди.

8.7. Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття Адміністрацією відповідного рішення.

8.8. Угода складена українською, російською та англійською мовами.

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (РУС)

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее соглашение (далее - Пользовательское соглашение) заключается между Администрацией сайта www.produkty.in.ua (далее — сайта) и приложения к нему (далее – приложение), и любым физическим лицом (далее Пользователь). Пользовательское соглашение регулирует порядок использования ресурсов, сервисов, возможностей сайта и мобильного приложения, предоставленный Администрацией.

В настоящем соглашении термины имеют следующие значения:

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом данного соглашения является предоставление Администрацией услуг Пользователям на сайте www.produkty.in.ua и приложении к нему на условиях, установленных данным документом, всех его неотъемлемых частей.

2.2. Использование любых услуг Сайта и Приложения означает, что Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений настоящего Cоглашения, Пользователь не вправе использовать услуги.

2.3. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие правила являются открытым и общедоступным документом.

2.4. Изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте и в Приложении. Использование Пользователем материалов Сайта и Приложения после изменения Соглашения автоматически означает их принятие.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ.

3.1. Сайт www.produkty.in.ua и приложение ……предоставляет Пользователю следующие виды услуг:

- доступ к информации о продуктах из электронного каталога,

- доступ к справочной информации,

- доступ к средствам поиска и навигации,

- предоставление Пользователям возможностей размещать свои мнения, комментарии, отзывы, оценки,

- предоставление Пользователям возможностей обмениваться сообщениями, делиться информацией через другие социальные сети,

- иные виды услуг (сервисов), реализуемые в рамках Сайта и Приложения.

3.2. Под действие данного Соглашения попадают все услуги функционирующие в данный момент, а также любые другие последующие услуги и модификации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Без создания Аккаунта Пользователь имеет право пользоваться ограниченным набором услуг.

4.2. После прохождения процедуры регистрации, Пользователь получает право доступа ко всем ресурсам Сайта и Приложения, за исключением тех, которые являются, или будут являться платными.

4.3. После создания Аккаунта Пользователь имеет право пользоваться услугами только при помощи собственного электронного адреса и пароля. В случае передачи данных для доступа в учетную запись/аккаунт другому Пользователю (другому лицу), такая учетная запись/аккаунт может быть заблокирована.

4.4. В случае возникновения проблемной ситуации, связанной с использованием данного ресурса, Пользователь имеет право обращаться за помощью к Администрации.

4.5. Пользователь гарантирует достоверность информации предоставленной им при регистрации и заполнении профиля. Все возможные последствия, связанные с нарушением данного пункта, считаются возникшими по вине Пользователя, и он несет за это полную материальную ответственность.

4.6. Проходя процедуру регистрации, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Администрацией его персональных данных на условиях, предусмотренных в приложении к этому Соглашению (Политика конфиденциальности).

4.7. Пользователь обязан хранить (не разглашать третьим лицам) данные (логин, пароль) для доступа в свой Личный кабинет. Пользователь принимает на себя все риски наступления негативных последствий в случае утери (разглашения, передачи кому-либо) своего логина и пароля, в результате чего третьи лица получили несанкционированный доступ к Учетной записи Пользователя.

4.8. Пользователям запрещается размещение заведомо ложной информации, неприемлемого контента (например, материалов эротического характера или материалов с ненормативной лексикой), оскорбительных высказываний, в том числе в отзывах, мнениях, диалогах.

4.9. Пользователям запрещается размещение на Сайте информации, носящей рекламный характер, содержащей ссылки на другие ресурсы, нарушающей права третьих лиц.

4.10. Использование материалов Сайта и Приложения не допускается без согласия правообладателей.

4.11. Пользователям запрещается использовать любые программы, алгоритмы, автоматические устройства для копирования информации и дальнейшего ее использования.
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.1. Администрация обязуется прилагать все усилия для должного исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению, включая нормальную работу всех сервисов.

5.2. Администрация обязуется прилагать все усилия для оказания помощи Пользователям в случае возникновения проблемных ситуаций.

5.3. Администрация сохраняет за собой право связываться с Пользователем через его личный кабинет, а также направлять информационные сообщения на электронный адрес, указанный при регистрации.

5.4. Администрация не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы программного обеспечения. Администрация предпримет все усилия для устранения неполадок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки.

5.5. Администрация может проводить выборочную премодерацию мнений Пользователей, а также оставленных ими отзывов.

5.6. Администрация оставляет за собой право запретить Пользователю доступ на Сайт и в Приложение, а также удалить или отключить его учетную запись, с предупреждением или без такового, в случае:

нарушения условий настоящего Соглашения;

нарушения правил использования предоставляемых сервисов;

нарушения прав или законных интересов других Пользователей;

предоставления какой-либо недостоверной информации;

совершения Пользователем действий повлекших или способных повлечь нанесение ущерба, в том числе и деловой репутации Администрации;

подозрения Пользователя в совершении обманных действий.

5.7. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта и Приложения, содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.1. Администрация не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и неточности, которые могут быть обнаружены в информации, размещенной Пользователями.

6.2. Администрация не несет ответственности за поведение (действия или бездействие) Пользователя или третьих лица в связи с использованием доступных услуг.

6.3. Администрация не несет ответственности за несанкционированное использование Личного кабинета Пользователя третьими лицами в случае, если такое использование произошло по вине Пользователя.

6.4. Администрация не несет ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих обязательств по данному Соглашению, если такое невыполнение (ненадлежащее выполнение) произошло вследствие предоставления Пользователем неполных или недостоверных данных.

6.5. Администрация не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении обязательств по предоставлению доступа к услугам из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, последствий которых невозможно избежать или преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры, несчастные случаи, обрывы в общей системе коммуникаций и т.д.)

6.6. Администрация не несет ответственности за мнения Пользователей, комментарии, отзывы. Мнение Администрации может не совпадать с позицией авторов, однако Администрация предпримет все возможные меры, чтобы не допускать публикации материалов, нарушающих действующее законодательство или права третьих лиц.
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством по месту расположения ответчика в судебном порядке.

7.2. Информационные сообщения, предназначенные для Пользователей, рассылаются по электронным адресам Пользователей, подтвердивших свое согласие на получение таких сообщений в процессе регистрации. Пользователи вправе отказаться от получения информационных сообщений на свой электронный адрес, в любой момент, обратившись к Администрации из своего кабинета.

7.3. Администрации принадлежат все имущественные авторские права на Сайт и Приложение, которые являются объектом права интеллектуальной собственности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его первого доступа к материалам и услугам Сайта и Приложения.

8.2. Принимая Соглашение, Пользователь обязуется исполнять его до момента прекращения использования услуг Сайта и Приложения.

8.3. Пользователь соглашается и признает, что внесенные Администрацией изменения в настоящее Соглашение вступают в силу автоматически без заключения каких-либо дополнительных соглашений

8.4. Пользователь имеет право прекратить свою регистрацию в одностороннем порядке, без предварительного уведомления об этом Администрации и объяснения причин.

8.5.В случае если Администрацией были внесены какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервисов Сайта и Приложения. Факт не прекращения использования сервисов является подтверждением согласия Пользователя с новой редакцией Соглашения.

8.6. Расторжение Соглашения со стороны Администрации может произойти в случаях предусмотренных п. 5.6. настоящего Соглашения.

8.7. Правоотношения могут быть возобновлены только после принятия Администрацией соответствующего решения.

8.8. Соглашение составлено на украинском, русском и английском языках.